Om Coaching

28. juli 2016

Coachingbegrebet er ofte blevet brugt om træning af f.eks. sportsfolk.

Ordet bruges i dag i mange sammenhænge.

Coaching, som jeg tilbyder, er et professionelt værktøj og en arbejdsmetode til udvikling af:

 • Ledere og medarbejdere i små og større virksomheder,(business- og team coaching)
 • Enkeltpersoner, privatpersoner, som ønsker nogle (personlige) forandring og evt. ændringer af de mønstre, som kan være negative for dem (Life coaching)
 • Grupper eller forsamlinger, der ønsker ideer og inspiration til nye udviklingsmuligheder.

Arbejdet er en effektiv måde at opnå fremskridt på, med målbare resultater og udvikling.

Målet kan dreje sig om personlige præstationer, mere styrke, trivsel eller resultater hos den enkelte person eller i en gruppe. Det kan være i en arbejdssammenhæng, i alle typer sociale fællesskaber, i ledelsesfunktioner og personlige relationer. Både på professionelt og privat plan.

Coachingen graver ikke ned i din fortid. Det er ikke terapi. Men der arbejdes målrettet med situationen her og nu og ikke mindst det, der skal ske fremover.

Coaching – sparring – mentoring – rådgivning

virksomheder og mennesker

 Hvordan foregår det?

Arbejdet består i professionelle samtaler, som coachen styrer. Coachen er neutral over for personen eller opgavens art, men vil udfordre klienten, så den nødvendige refleksion fremkommer med ønsket om at handle og forandre. Der gives målrettet og struktureret hjælp til at gennemføre de ændringer som klienten ønsker og har brug for.

 

Samtalerne / sessionerne kan, lidt skematisk, foregå efter flg. mønster:

 1. Afklaring af, hvad der er problemet og udfordringen for personen eller virksomheden
 2. Indkredsning af det centrale, som klienten ønsker at der primært bliver arbejdet med
 3. Fastsættelse af det / de konkrete mål og fokus, som er vigtigst
  _______________________________________________
 1. Analyse af, hvad der skal til for at opnå ønskede resultater
 2. Hvilke forskellige mulige forhindringer ser klienten på vejen
 3. Finde ud af, hvorvidt forhindringerne er reelle eller falske
 4. Hvordan de bestående reelle forhindringer kan analyseres og bearbejdes
 5. Udvælge veje til at bearbejde hindringer og begrænsninger
  _______________________________________________
 1. Finde ud af de personlige adfærdsmønstre (alle har sådanne) som klienten har, der
  a) er positive og støtter i sociale og arbejdsmæssige forhold til andre
  b) er uheldige, negative, ødelæggende og begrænsende i relation til andre.

Det er ikke mindst de negative mønstre, der fokuseres på og arbejdes med, idet evnen til at begå sig og kunne håndteres sig selv på hensigtsmæssige måder,
er afgørende for ens selvværd og mentale tilstand.

 1. Planlægge slutmål og gennemføre træninger for at opnå ønskede forandringer.

Ledere i Virksomheder kan ligeledes have behov det mere personlige fokus, så de som personer og ledere bliver i stand til at varetage ledelse bedre. At opnå god kontakt og kommunikation med medarbejderne forudsætter at lederen fungerer godt som det menneske han er.

ALLE SAMTALER ER ALTID FORTROLIGE

En af coachens opgaver er at give klienten mulighed for at se og erkende sine problemer i nye
og anderledes perspektiver og derved se udveje og muligheder.
Er klienten indstillet på at arbejde med de ting samarbejdet med coachen kræver, er der god mulighed for succes.

Rent praktisk

Når jeg møder klienten vil arbejdet ofte foregå som beskrevet ovenfor.
Afhængig af ønsker og behov kan samarbejdet foregå hos mig eller hos klienten.

Ansigt til ansigt – face to face samtaler af ca. 1 times varighed, afhængig af parterne. Det er vigtigt at kunne se og iagttage hinanden under samtalen og opleve reaktionerne hos hinanden.

Telefon coaching. Samtaler via telefon kan også lade sig gøre og er også effektiv. Dette kan være praktisk indimellem.
Første gang er det dog vigtigt at mødes.

kontakt_mig